Aydınlatma Metni

Öncelikle Nurgül Mete’yi (“FİRMA”) ve FİRMA’ya ait olan tescilli markaları (“Gladsture”) tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde FİRMA kişisel verilerinizi “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlemektedir. Bu çerçevede web sitemiz olan “www.gladsture.com”dan veya diğer elektronik ortamlardan sipariş vererek satın aldığınız ürünler sebebiyle kişisel verilerinizi “Veri İşleyici” sıfatıyla işlemektedir.

İşbu “Aydınlatma Bildirimi” verinizin asıl sahibi olarak sizlere bilgi vermek ve haklarınızı hatırlatmak amacıyla sunulmaktadır. Kişisel Verilerinizin FİRMA’mıza aktarılmasından önce lütfen okuyunuz.

Aydınlatma Bildirimi; “Veri Sorumlusu” veya yetkilendirdiği gerçek/tüzel kişi tarafından sözlü, yazılı, çağrı merkezi gibi fiziki veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle yerine getirilebilir. FİRMA olarak bu metin ile aydınlatma yükümlülüğümüzü elektronik ortamda yerine getirmekteyiz. [email protected]’a mail göndermek suretiyle aşağıda detaylarını öğrenebileceğiniz İlgili Kişi (Siz değerli müşterimiz) Hakları’na sahipsiniz.

 

A-Veri Sorumlusu ve Varsa Temsilcisinin Kimliği

Firma Ünvanı : Nurgül Mete

Firma Adresi : Mehmetçik Mah. Muamer Aksoy Cad. No:93/8 Pamukkale/Denizli

Vergi Kimlik Bilgileri : Pamukkale V.D - 6190469107

MERSİS No : 3123439979000001

İnternet Sitesi: www.gladsture.com

Sorularınız İçin: [email protected]

B-Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?

İşlemekte olduğumuz kişisel veriler arasında kullanıcılarımızın ad, soyad, T.C. kimlik numarası, e-posta adresi, telefon, fax, şirket adı, şirketinizin bağlı olduğu vergi dairesi, vergi numarası ve adres, cihaz bilgileri, IP adresleri, ülke ve şehir bilgileri, kullandıkları tarayıcı türü ve dili, siteye giriş zamanları ve sayıları gibi bilgiler bulunabilir. Kişisel verileriniz, tüketici mevzuatı başta olmak üzere, kanunlar ve sair mevzuat kapsamında satışını yapmakta olduğumuz Gladsture’ın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, FİRMA ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

 

Kişisel verilerinizi iki şekilde toplayabiliriz:

Sizin Bize Verdiğiniz Bilgiler: Bazı durumlarda sizden belirli bilgilerinizi paylaşmanızı isteyebiliriz. Böyle durumlarda ilgili bilgileri doğrudan siz bize iletirsiniz. Örneğin, sitedeki herhangi bir içeriğe yorum yaparken veya iletişim formunu kullanırken vereceğiniz isim, soyisim, e-posta gibi kişisel verileriniz bu kapsamdadır.

Siteyi Kullanımınız Sırasında Edindiğimiz Bilgiler: İnternet sitemizi kullanımınız ile bağlantılı olarak çerez ve benzeri teknolojiler aracılığıyla sitemizle etkileşiminize yönelik bir kısım verileri otomatik olarak işleyebiliriz.

Kişisel verilerinizi toplamamızın hukuki sebepleri, sözleşme kurulabilmesi ve bunun ifası ile meşru menfaatlerimizdir.

 

C-Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Tüketici kanunları ve sair mevzuat çerçevesinde kişisel verileriniz; T.C. Sağlık Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere zorunlu raporlamaların hazırlanabilmesi ve ödemelerin yapılabilmesi amacıyla çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına; banyo ve kişisel bakım ürünlerinin pazarlanması ve satışı faaliyetinin yürütülebilmesi için hizmet alınan bilişim teknolojileri şirketleri, üründen kaynaklı olarak yan etki görülen müşteriler için sağlık şirketleri gibi özel kuruluşlara; kişisel bakım ürünleri çerçevesinde fiyatlama, satış ve pazarlama işlemleri ile istatistiksel analizler yapmak üzere şirket içi çalışanlara ve göre anlaşmalı diğer iştiraklere de aktarılabilmektedir. FİRMA söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, FİRMA faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

 

Kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle keyfi paylaşmamaya üst düzey önem veriyor ve bu konuda itinayla hareket ediyoruz. Bu sebeple burada yer alan kişisel verilerinizi sadece yasal bir zorunluluk veya bir mahkeme kararı olması halinde veya yukarıdaki amaçlar dahilinde hizmet aldığımız firmalarla (örn. internet sitesi barındırma hizmeti almakta olduğumuz şirket) paylaşabiliyoruz.

 

Şirketimize ait web sitesini kullanan/erişen ziyaretçiler/kullanıcıların, bu kullanım/erişim sırasında paylaşacakları ve şirketimiz tarafından işlenebilecek bilgiler, aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla, özellikle şunlardır : 1.İletişim Formu aracılığıyla paylaşılacak bilgiler (Adı – Soyadı, E-mail adresi, Özgeçmişi), 2. Mesaj içeriğinde paylaşacakları talep/şikayet bilgileri ve mesajın konusu, 3. Hizmet alınan internet sitelerinin (Google Analytics, Google Search Console, Facebook Pixel) çerez kullanımı vasıtasıyla topladığı ve şirketimizle paylaştığı veriler.

Şirketimiz,doğrudan web sitemiz aracılığıyla çerez kullanarak bir veri işleme süreci gerçekleştirmemekle birlikte, hizmet aldığımız internet siteleri aracılığıyla çerez kullanımı yapılarak bir veri toplama işlemi gerçekleştirebilmektedir.

1.Google Analytics
Kullanıcı/Ziyaretçilerin sayıları, demografik özellikleri (ülke, şehir, cinsiyet, ilgi alanları, yaş aralığı v.b.) kullandıkları cihaz, sistem bilgisi, IP adresi, Kullanıcı/Ziyaretçilerin web sitemizde hangi sayfaları kullandıkları bilgisini sağlamaktadır. Google Analytics Hizmet ve Koşullar sayfası için tıklayınız.

2.Google Search Console
Kullanıcı/Ziyaretçilerin Google arama motorundan hangi sorguları yazarak şirketimiz web sitesine ulaştıkları bilgisini paylaşmaktadır. Google Ürünleri ile ilgili olarak Google’ın şirkeitmize verdiği/sağladığı hizmet için gizlilik bildirimi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfa için tıklayınız.

3.Facebook Pixel
Web sitemize giren kullanıcıların, dolaştıkları sayfaların bilgisini Facebook ile paylaşıyoruz ve bu bilgileri Facebook ve Instagram üzerinden reklam verirken kullanıyoruz. Basit bir anlatımla web sitemize giren kişilerin Facebook ve Instagram sayfalarında bizim reklamlarımızın gösterilmesi için Facebook a giren kişilerin bilgileri gönderiliyor. Facebook’un bize sağladığı hizmetler ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı sayfa için tıklayınız.

Sitemizi kullanan kişilere reklam vermemizi sağlayan Facebook kullanıcılarının reklam tercihleri hakkında bilgi sahibi olabileceği ve bu tercihleri belirleyebileceği sayfa için tıklayınız.

Kişisel verileriniz, müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, internet sitemizin ve mobil uygulamaların geliştirilmesi, pazarlama, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyet analizi işlemleri kapsamında, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz;
• Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz,
• Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,
• Hizmet aldığımız iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımıza hizmetlerimizin geliştirilebilmesi, altyapı ve güvenlik süreçlerinin geliştirilebilmesi, amaçları ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

 

D-Kişisel Verileriniz Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Ön bilgilendirme formu, mesafeli satış sözleşmeleri, elektronik ortam satışları ve doğrudan satışlar, çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla, onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; satış ofisimiz, web sitemiz, mail ve diğer elektronik satış ortamları aracılığı ile doğrudan doğruya sizlerden ve kanunlar ve yönetmeliklerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde FİRMA’nın birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

Kişisel Verileriniz, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve sair mevzuat çerçevesinde sadece fiyatlama, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile ve bu amacın gerektirdiği yasal sürelerle sınırlı olarak işlenmektedir.

FİRMA müşterilerinin Gladsture hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, FİRMA ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

 

E-Kişisel Verisi İşlenen “İlgili Kişi” Olarak Kanun Nezdindeki Haklarınız Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11 kapsamında aşağıda belirtilmekte olan haklara sahipsiniz:

 

a) Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,

b) Verileriniz işlenmiş ise bilgi talep edebilirsiniz,

c) Verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,

ç) Verilerinizin yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi alabilirsiniz,

d) Verilerinizin eksik/yanlış işlenmiş ise, verilerinizin düzeltilmesini isteyebilirsiniz,

e) Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini (*) isteyebilirsiniz,

f) Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz,

g) Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz edebilirsiniz,

ğ) Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep edebilirsiniz,

(*) Sizinle gerçekleştirmekte olduğumuz işlemlere ilişkin dokümanların/verilerin saklanmasına dair yasal zorunluluklarımız bulunmaktadır. Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir.

Kişisel verileriniz veya başka bir konu hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz [email protected] adresine elektronik posta göndererek iletişim kurabilirsiniz.

F-Gizlilik ve Güvenlik

gladsture.com olarak müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgileriniz (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep edilmektedir. gladsture.com sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında ve sadece gladsture.com bünyesinde kullanılmaktadır. gladsture.com, üyelik formlarından topladığı bilgileri söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmayacak, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmayacak ve de satmayacaktır.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde FİRMA veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin gladsture.com ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

G-Çerez Kullanımı

Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir.

Çerezleri, Sitelerimizin daha kolay kullanılması ve sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için kullanıyoruz. İnternet siteleri bu çerez dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede tanınmanız ve size daha uygun bir internet sitesi sunulması amacıyla sizinle ilgili önemli bilgilerin hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi).

Çerezler ayrıca, Sitelerimiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin hızlanmasına da yardımcı olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin Sitelerimizi nasıl kullandığını anlamak ve Sitelerimizin tasarımını ve kullanışlılığını geliştirmek amacıyla çerezleri Sitelerimizin kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanabiliriz.

Gladsture markamıza olan ilginiz ve güveniniz için teşekkür ederiz.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı